top of page
Drama-hrátky pro předškolní děti 5-7 let

Počet dětí v kroužku: 8-10

Lektorka: Eva Brůhová

Cena kroužku za pololetí: 2800 Kč/dítě (90 minut)

Počet hodin za pololetí: 17

Termín: pátek 15:00-16:30 hodin

 

1. pololetí - začínáme 20. září 2024

Přihlášky na školní rok 2024/2025 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data

na zaslané přihlášce. 

Pozn.: Lektorka si nemůže vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov​​.

Náplň kroužku:

V kroužku Drama-hrátky si děti rozšíří slovní zásobu, naučí se správně mluvit

a vyjadřovat, naučí se pracovat s rekvizitami. Společně s ostatními budou spolupracovat

díky dramatickým hrám a zažívat dobrodružství při hraní rolí v nejrůznějších situacích.

Kroužek drama-hrátky slouží k rozvoji komunikačních dovedností, osobnostních kvalit

a mezilidských vztahů hravou formou. Součástí kroužku je propojení a využití přírody

v dramatizaci a v běžném životě. 

Naše motto:. "V každém dítěti se skrývá hvězda, jen je třeba ji rozzářit!"

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

dramatak.jpg
bottom of page