top of page
HEURÉKA a deskohraní pro děti 6-11 let

Počet dětí v kroužku: 8

Lektorka: Bc. Ludmila Horáková

 

Cena kroužku za pololetí: 2100 Kč/dítě (včetně materiálu)

Počet hodin za pololetí: 15

Termín: pondělí 17-17:55 hodin

1. pololetí - začínáme 18. září 2023 ukázkovou hodinou.

Přihlášky na školní rok 2023/2024 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

 

Pozn.: Lektorka si nemůže vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov​​.

 

Náplň kroužku:

Deskové hry nejsou prostředek, jak zabít volný čas. Deskové hry rozvíjí strategické myšlení, postřeh, kombinační schopnosti, zlepšují pozornost, rozvíjí schopnost rozhodování, sociální vazby mezi vrstevníky, schopnost spolupráce... To vše a mnoho dalšího jsou předpoklady pro spokojený, naplněný a úspěšný život ve společnost 21. století. 

 

Deskové hry napomáhají k rozvoji schopnosti kooperace čili spolupráce, prostřednictvím her rozvíjíme schopnost oddálit naplnění vyšších potřeb, učíme se přijímat vítězství a radost s ním spojenou, stejně jako pocity, které přináší prohra a prožitek neúspěchu. Deskové hry učí trpělivosti, disciplíně, dodržování daných pravidel a chuti dohrát i hry, které vnímáme jako prohrané. 

 

Přátelské a podporující prostředí, budování vnitřní motivace ke vzdělání i seberozvoji a posilování zdravého sebevědomí, to je Heuréka. Prostor, kde se prostřednictvím deskových her a zábavných cvičení na podporu logického uvažování, prostorového vnímání, dekódování šifer a dalších oblastí, učí děti něco sami o sobě, i druhých.

 

Na kurz je nutné se přihlásit předem.

heureka.jpg
deskohrani.jpg
bottom of page