Hlídání s programem

Program hlídání dětí s programem probíhá denně kromě od 8 do 12 hodin.

Přihlašuje se vždy na celý měsíc, zvlášť do dvou skupinek:

MRŇOUSKOVÉ – pondělí a úterý, středa, vede Ing. Petra Ižáková

MRAVENEČCI – čtvrtek a pátek, vede Kateřina Poláková

V programu je pro děti zajištěn pestrý program, navíc se učí základním hygienickým a sociálním dovednostem.

Program probíhá ve vybavené herně Kulturního a komunitního centra, k dispozici je také dětské hřiště a zahrada.

pro děti od 2 let