top of page

Klára Holická

sociální pracovnice

Pocházím z Jižních Čech a do Mukařova, konkrétně tedy na Žernovku, jsem přišla v roce 2012 za svým budoucím manželem. Mám ráda přírodu a i to je důvod, proč mě těší, že žiju zrovna tady.

Vystudovala jsem VOŠ sociálně právní, absolvovala bakalářské studium na UJEP v Ústí nad Labem, Obor Sociální politika a sociální práce, a následně magisterské studium na Univerzitě Hradec Králové, obor Sociální pedagogika. Pracovala jsem se seniory i s mládeží, na Lince důvěry a v poradenském centru.

Má profese sociální pracovnice, kterou vykonávám již více jak 15 let, mě přivedla k myšlence zřídit v místě svého nového bydliště poradnu sociálně právních služeb. To ovšem předpokládá nejenom tolik potřebné nebytové prostory, ale i souhlasy patřičných subjektů.

Po nějakém čase, co jsem se rozhlížela, poptávala a vyhledávala místnosti k pronájmu, mě aktivity mé malé dcery přivedly do společnosti ostatních maminek, které navštěvovaly Mateřské, později Komunitní a kulturní centrum Mukařov. Zde mě velmi zaujalo jejich nadšení a myšlenka o rozšíření nabídky služeb centra.

 

Díky zázemí v KKCM jsem získala možnost uvést do života svůj původní záměr, jehož konečná realizace byla závislá ještě na vyjádření patřičných institucí. Vše se podařilo a od roku 2017 se stala poradna součástí rozšířeného a zmodernizovaného Komunitního a kulturního centra Mukařov.

bottom of page