top of page
Malý badatel pro předškolní děti

Počet dětí v kroužku: 8-10

Lektorka: Kateřina Poláková

Cena kroužku za pololetí: 2100 Kč/dítě (včetně materiálu)

Počet hodin za pololetí: 15

Termín: pátek 13:30-14:25 hodin

1. pololetí - začínáme 23. září 2022 ukázkovou hodinou.

 

Přihlášky na školní rok 2022/2023 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Pozn.: V případě zájmu si lektorka sama vyzvedává děti z Mateřské školy Mukařov

a do KKCM je převádí.

Děti se nemohou vracet zpět do školky, je nutné si je vyzvednout ve 14:00 v KKCM.

 

Náplň kroužku:

Vždy to vaše děti táhlo dělat všelijaké experimenty a poznávat přírodní zákonitosti?

Máte pocit, že fyzika, chemie, biologie nebo práce s mikroskopem je to, co žene vaše

dítě k touze poznávat dosud nepoznané? Pokud ano, jste ve správném kroužku!

 

…nad čím budeme bádat

 

Děti v kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás.

 

Srozumitelnou formou je dětem vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech. Vytvoří si vlastní sopku, přistávací modul z balonků, magnetický sliz nebo sníh, vyzkouší si práci s mikroskopem.

 

Experimenty nejsou nebezpečné ani složité - používáme běžně dostupné materiály (jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod.)

Na kroužek je nutné se přihlásit předem. 

istockphoto-1296239694-612x612.jpg
bottom of page