top of page

PROJEKT Mimo školu bez obav

V období 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020 jsme realizovali projekt Mimo školu bez obav, podpořený Operačním programem Zaměstnanost, 1. 4. 2020 na něj bezprostředně navázal další dvouletý projekt Mimo školu bez obav 2.

Projekt dlouhodobě podporuje rodiče dětí ve věku od 3 do 15 let, kteří bydlí v Mukařově a spádových obcích a usilují o návrat a setrvání na trhu práce. V rámci projektu bude dětem bude poskytnuta kvalitní péče po dobu, kterou rodiče potřebují pro výkon práce nebo hledání odpovídajícího pracovního uplatnění.

 

Cílem projektu je 

  • propojení podpůrných aktivit s nabídkou kvalitního trávení volného času dětí pro školní děti, aniž by rodiče kvůli tomu museli narušovat svou pracovní dobu; zajištění spolehlivé a kvalitní péče o děti zejména mladšího školního věku přispěje k lepšímu sladění pracovního a rodinného života, protože podpořené rodiny ušetří čas i finanční prostředky, které mohou využít např. při společném trávení volného času;

  • posilování vazeb přistěhovalých obyvatel k Mukařovu, kde najdou pro své děti plnohodnotné vyžití i mimo návštěvu základní školy; pocit jistoty a kvalitního zázemí přímo v místě bydliště nebo v jeho blízkém okolí povzbuzuje místní vazby a může v širším kontextu vést i k podpoře místního podnikání a zaměstnávání.

Konkrétně projekt poskytuje službu doprovodu ze školy do místa realizace projektu,
program Klubovna
a příměstské tábory v době školních prázdnin, vhodné také pro předškolní děti.

 

Více informací o projektu poskytne 

Jitka Čurdová 

773 445 645

recepce@kkcm.cz

bottom of page