Přírodní pokusy pro děti 6–10 let

Počet dětí v kroužku: 10

Lektor: Markéta Čentešová


 

Cena kroužku za 15 lekcí: 1400 Kč/dítě (včetně materiálu)

(cena kroužku za hodinu: 93 Kč/dítě)

Termín: pátek 14-14:55 hodin

Počet hodin za pololetí: 15

Kroužek otevíráme 22. 9. 2017!

Přihlášky na školní rok 2017/2018 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

 

V případě zájmu si lektor sám vyzvedává děti ze Základní školy Mukařov, příp. družiny a do Centra je převádí.

 

 

Náplň kroužku:

 

Děti budou bádat, formou pokusů a pozorování objevovat přírodu, jak jí ještě neznají.

Víte třeba, že pavučina je pevnější vlákno než to, ze kterého se vyrábějí neprůstřelné vesty?
Nebo jak používají žáby sliz, aby přežily období sucha?


Podrobně děti zjistí, jak se vyrábí pavučina, jak vznikají krystaly, jak se pohybuje voda ve dřevě...a mnoho dalšího.

Kroužek probíhá pravidelně každý pátek, lektorka má na toto pololetí připravených 10 lekcí, nebo-li 10 pokusů s přírodou.

Těšíme se na společné zážitky a poznání!

Na kroužek je nutné se přihlásit předem.