Kroužek Šikula pro děti 6–12 let

Počet dětí v kroužku: 10–12

Lektorka: Daniela Kukačková

 

Cena kroužku za pololetí: 1400 Kč/dítě (včetně materiálu)

(cena kroužku za hodinu: 93 Kč/dítě)

Termín: pondělí 14-14:55 hodin

Počet hodin za pololetí: 15

Kroužek otevřeme při naplnění min. kapacitě (3 dětí).

Pokud se přihlásíte, budeme Vás o přesném termínu začátku

kroužku včas informovat.

Přihlášky na školní rok 2017/2018 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data 

na zaslané přihlášce. 

V případě zájmu si lektor sám vyzvedává děti ze Základní školy 

Mukařov, příp. družiny a do Centra je převádí.

 

Náplň kroužku:

 

Cílem tohoto kroužku je rozvoj technického vnímání u dětí. Je zaměřen na rozvoj:

 • šikovnosti a motoriky

 • znalosti praktické fyziky (jednoduché stroje a jejich použití v domácnosti - např. klika je páka)

 • prostorové představivosti

 • postupné práce (plán -> stavba -> model)

 • kreativity

 

Děti budou tvořit spíše individuálně, a to podle dvou principů:

 

 • lektorský program

Lektor předvede postup a děti jej poté zkoušejí. Lektor odpovídá na dotazy, koriguje chyby a podporuje děti k pokračování.

 

 • vzájemné učení

Dítě, které už něco umí, předvede postup kamarádovi. Ten se poté jej pokouší napodobit a společně postup zopakují. Učí se tak jeden od druhého. Tím se rozvíjí u dětí spousta sociálních dovedností – komunikace, respekt, podpora, vedení, ...

 

Lektorský program může obsahovat

 • jednoduché papírové modely (vlaštovka, šipka)

 • složitější papírové modely - origami

 • modely se zápalek

 • papírové lepené modely ala ABC

 • výrobky ze dřeva

 • LEGO

 • SEVA

 • domácí opravy (klika, kohoutek, ...)

 • plastikové modely

 

Program bude přizpůsoben věku a schopnostem dětí.

Materiál bude primárně běžně dostupný (papír, provázek, lepidlo, klacky z lesa, zápalky...), aby se děti naučily využívat zdroje dostupné okolo sebe. Měly by tak být schopné si hrát a tvořit bez dalších požadavků na rodičovskou peněženku.

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

 • w-facebook

Kulturní a komunitní centrum Mukařov sdružuje aktivity spolku Mukařov-sko a Obecní knihovny Mukařov.
Funguje díky podpoře Obce Mukařov, Evropského sociálního fondu a řady dobrovolníků a dárců.

Projekt Mimo školu bez obav 2 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014079 je financován Evropským sociálním fondem v Operačním programu Zaměstnanost.

Zásady zpracování osobních údajů.

Logo_OPZ_barevné.jpg
logo_LK_B_JPG.jpg
kudyznudy-RGB.jpg

© 2021 Mukařov-sko, z.s., webdesign Kateřina Čadilová, vytvořeno na platformě Wix.com

MUKAŘOV_znak.jpg