Věda nás baví pro děti 7–10 let

Počet dětí v kroužku: 10–12

Lektor: Lucie Šimečková


 

Cena kroužku za pololetí: 1500 Kč/dítě (včetně materiálu)

(cena kroužku za hodinu: 107 Kč/dítě)

Termín: pátek 13-13:55 hodin

Počet hodin za pololetí: 14

Kroužek opět otevřeme v září 2017.

 

V případě zájmu si lektor sám vyzvedává děti ze Základní školy Mukařov, příp. družiny a do Centra je převádí.

 

 

Náplň kroužku:

 

Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy?

V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, astronomie, přírodopis).

 

…nad čím budeme bádat

 

Děti v kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a mnoha jinými jevy kolem nás.

 

Srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví sopku, přistávací modul z balonků, kompas, srdeční soustavu, lávovou lampu apod.

 

Experimenty nejsou nebezpečné ani složité - používáme běžně dostupné materiály (jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod.)