Výtvarný svět pro školní děti 4. - 6. třída

Počet dětí v kurzu: 6-8

Lektorka: Petra Ižáková

 

Cena kurzu za pololetí: 2000 Kč/dítě 

(cena kurzu za 1,5 hodinu: 133 Kč/dítě)

 

Termín: pondělí 16:00 –17:30 hodin

Počet hodin za pololetí: 15

2. pololetí začne 1. února 2021

Termín: pátek 14:00 –15:30 hodin

Počet hodin za pololetí: 15

2. pololetí začne 22. ledna 2021

(nelze si vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov)

Přihlášky na školní rok 2020/2021 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

"VÝTVARNÝ SVĚT" je určen pro každého kdo rád tvoří a také se chce něco naučit.
Našim cílem je radost z tvorby a příjemně strávený čas v kolektivu dětí...


Budeme se věnovat kresbě uhlem, tužkou, tuší, suchým a olejovým pastelem, malbě temperou, akvarelem, akrylem a dalším alternativním technikám, jako jsou koláž, frotáž.... atd.
Ponoříme se do tajů řešení kompozic, barevnosti, prostoru. Naučíme se vnímat světlo a stín
a kombinovat různé výtvarné techniky. 


Ke každému přistupuji individuálně, společně hledáme tu nejlepší cestu...
Ponechávám dětem prostor pro jejich nápady a vedu je ke kreativnímu myšlení.


Nezůstaneme jen u malby a kresby, ale vyzkoušíme si i práci s modelovacími hmotami, přírodními materiály, budeme šít, lepit......atd.

V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál – čtvrtky, tužky, gumy, pastelky, vodovky, křídy, tempery, rámečky…a na konci pololetí uspořádáme výstavu v KKCM, kde každý malíř či malířka bude moci vystavit své dílo.

Na kroužek je nutné se přihlásit předem. 

  • w-facebook

Kulturní a komunitní centrum Mukařov sdružuje aktivity spolku Mukařov-sko a Obecní knihovny Mukařov.
Funguje díky podpoře Obce Mukařov, Evropského sociálního fondu a řady dobrovolníků a dárců.

Projekt Mimo školu bez obav 2 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014079 je financován Evropským sociálním fondem v Operačním programu Zaměstnanost.

Zásady zpracování osobních údajů.

Logo_OPZ_barevné.jpg
logo_LK_B_JPG.jpg
kudyznudy-RGB.jpg

© 2021 Mukařov-sko, z.s., webdesign Kateřina Čadilová, vytvořeno na platformě Wix.com

MUKAŘOV_znak.jpg