top of page

Registrace

Na některé programy KKCM se není nutné zapisovat na celé pololetí, ale je možné navštěvovat jednotlivé hodiny.
Počet účastníků kroužku je ale vždy omezen - a naopak je stanoven minimální počet, při kterém se program koná.
Od října spouštíme nový rezervační systém, který vám umožní snadno vytvářet i měnit rezervace.
Pokud se na nějakou hodinu přihlásíte a dodatečně zjistíte, že nemůžete přijít, nezapomeňte prosím rezervaci včas zrušit, uvolníte tak místo ostatním zájemcům!
Registrační tabulky platné do 30. 9. 2020:
REGISTRACE na Veselé cvičení 
REGISTRACE na Hrátky s batolátky
REGISTRACE na program Anglická konverzace pro rodiče s dětmi
REGISTRACE na Výtvarku pro nejmenší
REGISTRACE na Tanec s miminky i pro těhotné
bottom of page