top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: KKCM, z.s., sídlem Příčná 61, 251 62 Mukařov, IČ: 27027708, tel. 602 361 334,
e-mail: kancelar@kkcm.cz.

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

  1. Uchazeči o zaměstnání nebo o stáž

  2. Potenciální donoři

  3. Donoři

  4. Naši dodavatelé zboží a služeb

  5. Účastníci námi pořádaných kurzů, kroužků, přednášek a podobných akcí

  6. Osoby odebírající novinky a jiné aktuality

  7. Klienti sociální poradny

Osobní údaje těchto osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném v dokumentu
Zásady zpracování osobních údajů.

bottom of page