top of page
Modelářský kroužek pro děti 6-14 let

Počet dětí v kroužku: 10

Lektor: Jindřich Šenbauer

Cena kroužku za pololetí: 2700 Kč/dítě

Počet hodin za pololetí: 19

 

Termín: středa 16:00-17:25 hodin (1,5 hodiny)

2. pololetí - začínáme 17. ledna 2024

Ceny nezahrnují pořízení modelu, který vyberete společně

s lektorem dle doporučení a vašich finančních možností.

Přihlášky na školní rok 2023/2024 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data

na zaslané přihlášce.

Náplň kroužku:

 

Je pravdou, že v dnešní době nejsou rukodělné činnosti tou největší zábavou a že svět „neomezených“ možností internetu

a počítačových her je pro děti mnohem přitažlivější. Z vlastní zkušenosti mohu napsat, že modelářství podporuje tvořivost, zručnost, trpělivost, pečlivost a smysl pro fair play.

 

Budeme se seznamovat s modelářskými postupy, nenásilně

se dotkneme historie, fyziky…

Zaměříme se zejména na plastikové modelářství – letadla,

lodě, pozemní technika, figurky, apod.

 

Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé.

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
bottom of page