top of page
Modelářský kroužek pro děti 6-14 let

Počet dětí v kroužku: 10

Lektor: Jindřich Šenbauer

Cena kroužku za pololetí: 2600 Kč/dítě

Počet hodin za pololetí: 17

 

Termín: středa 16:00-17:30 hodin (90 minut)

1. pololetí - začínáme 18. září 2024

Ceny nezahrnují pořízení modelu, který vyberete společně

s lektorem dle doporučení a vašich finančních možností.

Přihlášky na školní rok 2024/2025 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data

na zaslané přihlášce.

Náplň kroužku:

 

Modelařina je o pečlivosti, naučí děti trpělivosti a manuální zručnosti. Celé je to o radosti z výsledného hotového modelu. Děti přijdou na to, že dotahovat věci do konce má smysl.

 

Budeme se seznamovat s modelářskými postupy, zaměříme se zejména na plastikové modelářství – letadla,

lodě, pozemní technika, figurky, apod.

 

Kroužek je určen pro začátečníky i pokročilé.

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
bottom of page