Modelářský kroužek pro děti 6-14 let

Počet dětí v kroužku: 10

Lektor: Rudolf Semanský (pokročilí),

Jindřich Šenbauer (začátečníci)

 

Cena kroužku za pololetí: 1800 Kč/dítě

Počet hodin za pololetí: 15

Cena nezahrnuje pořízení modelu, který vyberete společně s lektorem

dle doporučení a vašich finančních možností.

Termín: středa 15-16:30 hodin (začátečníci)

1. pololetí - začínáme 14. září 2022

Termín: čtvrtek 16-17:30 hodin (pokročilí)

1. pololetí - začínáme 22. září 2022

Přihlášky na školní rok 2022/2023 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data

na zaslané přihlášce.

Pozn.: Lektor si nemůže vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov​​.

Náplň kroužku:

 

Je pravdou, že v dnešní době nejsou rukodělné činnosti tou největší zábavou a že svět „neomezených“ možností internetu a počítačových her je pro děti mnohem přitažlivější. Z vlastní zkušenosti mohu napsat,

že modelářství podporuje tvořivost, zručnost, trpělivost, pečlivost

a smysl pro fair play.

 

Budeme se seznamovat s modelářskými postupy, nenásilně se dotkneme historie, fyziky…

Zaměříme se zejména na plastikové modelářství – letadla, lodě, pozemní technika, figurky, apod.

 

Kroužek je určen pro začátečníky a pokročilé.

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

modelari (4)
modelari (1)
modelari (6)
modelari (5)
modelari (3)
modelari (2)