Modelářský kroužek pro děti 6–14 let

Počet dětí v kroužku: 10

Lektor: Rudolf Semanský

 

Cena kroužku za pololetí: 1500 Kč/dítě 

Cena nezahrnuje pořízení modelu, který vyberete společně s lektorem dle doporučení a vašich finančních možností.

(cena kroužku za hodinu: 100 Kč/dítě)

Termín: čtvrtek 16-17:30 hodin

Počet hodin za pololetí: 15

pokračuje 1. pololetí - neodučené hodiny

přesouváme do 2. pololetí

Přihlášky na školní rok 2020/2021 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Lektor si děti na kroužek nepřevádí.

Náplň kroužku:

 

Je pravdou, že v dnešní době nejsou rukodělné činnosti tou největší zábavou a že svět „neomezených“ možností internetu a počítačových her je pro děti mnohem přitažlivější. Z vlastní zkušenosti mohu napsat, že modelářství podporuje tvořivost, zručnost, trpělivost, pečlivost a smysl pro fair play...

 

Budeme se seznamovat s modelářskými postupy, nenásilně se dotkneme historie, fyziky…

Zaměříme se zejména na plastikové modelářství – letadla, lodě, pozemní technika, figurky…apod.

 

Kroužek je určen pro začátečníky a mírně pokročilé.

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

modelari (4)
modelari (1)
modelari (6)
modelari (5)
modelari (3)
modelari (2)