top of page
Šachový kroužek pro děti

Počet dětí v kroužku: 8

Lektorka: Hana Bartošová

 

Cena kroužku za pololetí: 2500 Kč/dítě

Počet hodin za pololetí: 17

1. termín: středa 17:00-17:55 hodin

2. termín: středa 18:00-18:55 hodin

1. pololetí - začínáme 18. září 2024

Přihlášky na školní rok 2024/2025 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data

na zaslané přihlášce. 

Náplň kroužku:

 

„Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí myšlení, paměť, fantazii, přesnost, vůli. Šachy jsou pro každého tím, co v nich hledá. Pro jednoho jsou pouhou zábavou, pro druhého společenskou záležitostí,

pro třetího sportem, čtvrtý je chápe jako umění, jiný jim věnuje celý život. Jejich myšlenkové bohatství

je nevyčerpatelném a neustále se v nich objevují nové možnosti.“

 

Cílem kroužku je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku bude věnována výuce a další pak samotnému hraní,

kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

checkmate-1511866__480.webp
bottom of page