Šachový kroužek pro děti 9–15 let

(mladší děti po domluvě s lektorem)

Počet dětí v kroužku: 8

Lektor: Veronika Zemenová

 

Cena kroužku za pololetí: 1300 Kč/dítě

(cena kroužku za hodinu: 87 Kč/dítě)

Termín:

pondělí 17:00-17:55 hodin (pokročilí)

1. pololetí začne 21. září 2020

středa 17:00-17:55 hodin (začátečníci)

1. pololetí začne 23. září 2020

Počet hodin za pololetí: 15

Kroužek otevřeme pouze při naplnění min. kapacity 4 dětí.

(nelze si vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov)

První hodina ukázková!

Přihlášky na školní rok 2020/2021 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Náplň kroužku:

 

„Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí myšlení, paměť, fantazii, přesnost, vůli. Šachy jsou pro každého tím, co v nich hledá. Pro jednoho jsou pouhou zábavou, pro druhého společenskou záležitostí, pro třetího sportem, čtvrtý je chápe jako umění, jiný jim věnuje celý život. Jejich myšlenkové bohatství je nevyčerpatelném a neustále se v nich objevují nové možnosti.“

 

Cílem kroužku je, aby si děti osvojily základní pravidla a strategie šachu a současně, aby k této hře získaly kladný vztah a dobře se u ní pobavily. Část kroužku bude věnována výuce a další pak samotnému hraní, kde si děti mohou všechno naučené ihned vyzkoušet.

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

© 2020 Mukařov-sko, z.s., webdesign Kateřina Čadilová, vytvořeno na platformě Wix.com

  • w-facebook

Kulturní a komunitní centrum Mukařov sdružuje aktivity spolku Mukařov-sko a Obecní knihovny Mukařov.
Funguje díky podpoře Obce Mukařov, Evropského sociálního fondu a řady dobrovolníků a dárců.

Projekt Mimo školu bez obav CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007715 je financován Evropským sociálním fondem
v Operačním programu Zaměstnanost.

MUKAŘOV_znak.jpg
Logo_OPZ_barevné.jpg
logo_LK_B_JPG.jpg
kudyznudy-RGB.jpg