Dramatický kroužek pro děti 6–14 let

(starší nebo mladší děti lze přijmout po dohodě s lektorem)

Počet dětí v kroužku: 12–15

Lektorka: Eva Brůhová

Termín: pátek 15:30 -17:00 hodin (začátečníci)

Počet hodin za pololetí: 15 x 1,5 hodiny

Cena kroužku za pololetí: 1400 Kč/dítě (1,5 hodiny)

(cena kroužku za hodinu: 46 Kč/dítě)

2. pololetí začalo 21. ledna 2021

Termín: čtvrtek 15-17:00 hodin (pokročilí)

Počet hodin za pololetí: 15 x 2 hodiny

Cena kroužku za pololetí: 1600 Kč/dítě (2 hodiny)

(cena kroužku za hodinu: 53 Kč/dítě)

2. pololetí začalo 21. ledna 2021

Přihlášky na školní rok 2020/2021 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data 

na zaslané přihlášce. 

Náplň kroužku:

Kroužek pro všechny děti, které se rády baví. Tady má totiž zábava dveře otevřené.

 

Dozvíme se, co to je divadlo a divadelní zákulisí, poznáme základní principy divadelního vystupování, práce v kolektivu, improvizační cvičení, zbavíme se trémy a stydlivosti, naučíme se správně mluvit a až budeme něco umět, zkusíme si to na jevišti a na veřejnosti. Můžeme moderovat některé akce, na kterých se budeme také podílet s přípravou a na konci školního roku se představíme rodičům.

 

Budeme se těšit na závěrečné vystoupení na veřejnosti s pohádkou z autorské dílny Evy Brůhové.

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

  • w-facebook

Kulturní a komunitní centrum Mukařov sdružuje aktivity spolku Mukařov-sko a Obecní knihovny Mukařov.
Funguje díky podpoře Obce Mukařov, Evropského sociálního fondu a řady dobrovolníků a dárců.

Projekt Mimo školu bez obav 2 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014079 je financován Evropským sociálním fondem v Operačním programu Zaměstnanost.

Zásady zpracování osobních údajů.

Logo_OPZ_barevné.jpg
logo_LK_B_JPG.jpg
kudyznudy-RGB.jpg

© 2021 Mukařov-sko, z.s., webdesign Kateřina Čadilová, vytvořeno na platformě Wix.com

MUKAŘOV_znak.jpg