Angličtina pro děti

Počet dětí v kroužku: 6 dětí

Cena kroužku za pololetí: 1800 Kč/dítě

(cena kroužku za hodinu: 120 Kč/dítě)

Počet hodin za pololetí: 15

Děti 6–8 let:

Lektor: Julian Stefan

Termín pro 1. třídu: pátek 13-13:55 hodin,

pokračuje 1. pololetí - neodučené hodiny
přesouváme do 2. pololetí

Termín pro 2. třídu: pátek 14-14:55 hodin,

pokračuje 1. pololetí - neodučené hodiny
přesouváme do 2. pololetí

Určeno pro děti, které se chtějí učit anglicky zážitkovou
metodou a zábavnou formou.
Připojit se můžou děti, které
vyšly z anglické dopolední školičky a nastoupily již do školy.

 

Děti 8–11 let:

Lektorka: Ing. Jana Galuščáková

Termín pro 3. třídu: středa 14-14:55 hodin,

2. pololetí začne 3. února 2021

Termín pro 4. třídu: úterý 14-14:55 hodin,

2. pololetí začne 2. února 2021

Termín pro 4. třídu: úterý 13-13:55 hodin,

2. pololetí začne 2. února 2021

Termín pro 5. třídu: čtvrtek 13-13:55 hodin,

2. pololetí začne 4. února 2021

Termín pro 5. třídu: čtvrtek 15-15:55 hodin,

2. pololetí začne 4. února 2021

Procvičování bude probíhat dle učebnic, podle kterých se děti učí v základní škole. Hodiny budou zaměřeny na opakování a vysvětlování učiva probíraného při školním vyučování. Lektorka se bude věnovat nepochopené látce a tomu, co v běhu vyučování bylo málo procvičeno. Opakovat se samozřejmě bude i slovní zásoba.

Děti 11–12 let:

Lektorka: Jana Pešková

Termín: úterý 17-17:55 hodin a úterý 18-18:55 hodin, 

2. pololetí začne 2. února 2021

Děti 13–15 let:

Lektorka: Šárka Gill

Termín: středa 18-18:55 hodin, 

2. pololetí začne 20. ledna 2021

Bude se jednat zejména o konverzaci s žáky na vybraná témata. Lektorky procvičí i gramatiku a rozšíří slovní zásobu žáků 2 stupně ZŠ.

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

  • w-facebook

Kulturní a komunitní centrum Mukařov sdružuje aktivity spolku Mukařov-sko a Obecní knihovny Mukařov.
Funguje díky podpoře Obce Mukařov, Evropského sociálního fondu a řady dobrovolníků a dárců.

Projekt Mimo školu bez obav 2 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014079 je financován Evropským sociálním fondem v Operačním programu Zaměstnanost.

Zásady zpracování osobních údajů.

Logo_OPZ_barevné.jpg
logo_LK_B_JPG.jpg
kudyznudy-RGB.jpg

© 2021 Mukařov-sko, z.s., webdesign Kateřina Čadilová, vytvořeno na platformě Wix.com

MUKAŘOV_znak.jpg