Angličtina pro děti

Počet dětí v kroužku: 6 dětí

Děti 6–8 let:

Lektor: Julian Stefan (rodilý mluvčí)

Cena kroužku za 10 lekcí: 1500 Kč/dítě 

 

Děti 1. třída: pátek 13–13:55 hodin

V případě zájmu vyzvedáváme děti ze Základní školy Mukařov,
příp. družiny a do KKCM je převádí.

Děti 2. třída: pátek 14-14:55 hodin

(nelze si vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov)

2. trimestr - začínáme 3. prosince 2021

Určeno pro děti, které se chtějí učit anglicky zážitkovou
metodou a zábavnou formou.
Připojit se můžou děti, které
vyšly z anglické dopolední školičky a nastoupily již do školy.

 

Děti 8–11 let:

Lektorka: Ing. Jana Galuščáková

Cena kroužku za 10 lekcí: 1400 Kč/dítě 

Termín pro 3. třídu: čtvrtek 13-13:55 hodin

2. trimestr - začínáme 2. prosince 2021

Termín pro 4. třídu: úterý 14-14:55 hodin

2. trimestr - začínáme 7. prosince 2021

Termín pro 5. třídu: čtvrtek 14-14:55 hodin

2. trimestr - začínáme 9. prosince 2021

Termín pro 5. třídu: čtvrtek 15-15:55 hodin

2. trimestr - začínáme 9. prosince 2021

Termín pro 6. třídu: středa 17-17:55 hodin
(6. třídu povede lektorka Šárka Gill)

2. trimestr - začínáme 8. prosince 2021

Procvičování bude probíhat dle učebnic, podle kterých se děti učí v základní škole. Hodiny budou zaměřeny na opakování a vysvětlování učiva probíraného při školním vyučování. Lektorka se bude věnovat nepochopené látce a tomu, co v běhu vyučování bylo málo procvičeno. Opakovat se samozřejmě bude i slovní zásoba.

Děti 12–13 let:

Lektorka: Jana Pešková

Cena kroužku za 10 lekcí: 1400 Kč/dítě 

(cena kurzu za hodinu: 140 Kč/dítě)

1. Termín: úterý 17-17:55 hodin
(procvičování/doučování školní látky)

2. trimestr - začínáme 7. prosince 2021

2. Termín: úterý 18-18:55 hodin
(konverzace pro velmi pokročilé)

2. trimestr - začínáme 7. prosince 2021

Děti 14–15 let:

Lektorka: Šárka Gill

Cena kroužku za 10 lekcí: 1400 Kč/dítě 

(cena kurzu za hodinu: 140 Kč/dítě)

Termín: středa 18-18:55 hodin, 

2. trimestr - začínáme 8. prosince 2021

Bude se jednat zejména o konverzaci s žáky na vybraná témata. Lektorky procvičí i gramatiku a rozšíří slovní zásobu žáků 2 stupně ZŠ.

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

English.jpg
shutterstock_310012925-1536x864.jpg