Angličtina pro děti

Počet dětí v kroužku: 6

Děti 6–8 let:

Lektor: Julian Stefan (rodilý mluvčí)

Cena kroužku za 15 lekcí: 2300 Kč/dítě 

Termín pro 1. třídu: pátek 13–13:55 hodin

1. pololetí - začínáme 16. září 2022

Termín pro 1. třídu: čtvrtek 13–13:55 hodin

1. pololetí - začínáme 15. září 2022

 

V případě zájmu vyzvedáváme děti ze Základní školy Mukařov,
příp. družiny a do KKCM je převádíme.

Termín pro 2. třídu: pátek 14-14:55 hodin

(nelze si vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov)

1. pololetí - začínáme 16. září 2022

Určeno pro děti, které se chtějí učit anglicky zážitkovou
metodou a zábavnou formou.
Připojit se můžou děti, které

vyšly z anglické dopolední školičky a nastoupily již do školy.

 

Děti 8–11 let:

Lektorka: Ing. Jana Galuščáková

Cena kroužku za 15 lekcí: 2200 Kč/dítě 

Termín pro 3. třídu: čtvrtek 13-13:55 hodin

1. pololetí - začínáme 15. září 2022

Termín pro 3. třídu: úterý 13-13:55 hodin

1. pololetí - začínáme 20. září 2022

Termín pro 4. třídu: úterý 14-14:55 hodin

1. pololetí - začínáme 20. září 2022

Termín pro 5. třídu: čtvrtek 14-14:55 hodin

1. pololetí - začínáme 15. září 2022

Termín pro 5. třídu: čtvrtek 15-15:55 hodin

1. pololetí - začínáme 15. září 2022

Procvičování bude probíhat dle učebnic, podle kterých se děti učí v základní škole. Hodiny budou zaměřeny na opakování

a vysvětlování učiva probíraného při školním vyučování. Lektorka se bude věnovat nepochopené látce a tomu, co v běhu vyučování bylo málo procvičeno. Opakovat se samozřejmě bude i slovní zásoba.

Termín pro 6. třídu: pondělí 15-15:55 hodin

Lektor: William Conboy (rodilý mluvčí) 

Cena kroužku za 15 lekcí: 2300 Kč/dítě 

1. pololetí - začínáme 19. září 2022

(konverzace, rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatiky)

 

Děti 11–14 let:

Lektorka: Jana Pešková

Cena kroužku za 15 lekcí: 2200 Kč/dítě 

Termín pro 6. třídu - úterý 17-17:55 hodin
(konverzace, rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatiky)

Nejedná se o doučování učiva ZŠ.

1. pololetí - začínáme 20. září 2022

Termín pro pokročilé - úterý 18-18:55 hodin
(konverzace pro pokročilé 13-14 let)

1. pololetí - začínáme 20. září 2022

 

Děti 13–15 let:

Lektorka: Šárka Gill

Cena kroužku za 15 lekcí: 2200 Kč/dítě 

Termín: středa 18-18:55 hodin, 

1. pololetí - začínáme 14. září 2022

Bude se jednat zejména o konverzaci s žáky na vybraná témata. Lektorky procvičí i gramatiku a rozšíří slovní zásobu žáků

2 stupně ZŠ.

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

English.jpg
shutterstock_310012925-1536x864.jpg