top of page
Angličtina pro děti

Počet dětí v kroužku: 6

Děti 6–9 let:

Lektor: Julian Stefan (rodilý mluvčí)

Termín pro 1.-2. třídu: pondělí 14–14:55 hodin (začátečníci)

1. pololetí - začínáme 18. září 2023

(nelze si vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov)

Termín pro 1.-2. třídu: úterý 13–13:55 hodin (začátečníci)

1. pololetí - začínáme 19. září 2023

Cena kroužku za 16 lekcí: 2850 Kč/dítě 

Termín pro 1.-2. třídu: pátek 13–13:55 hodin (začátečníci)

1. pololetí - začínáme 15. září 2023

Termín pro 2.-3. třídu: pátek 14-14:55 hodin (pokročilí)

(nelze si vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov)

1. pololetí - začínáme 15. září 2023

Cena kroužku za 15 lekcí: 2700 Kč/dítě 

V případě zájmu vyzvedáváme děti ze Základní školy Mukařov,

příp. družiny a do KKCM je převádíme.

Určeno pro děti, které se chtějí učit anglicky zážitkovou metodou a zábavnou formou. Připojit se můžou děti, které vyšly z anglické dopolední školičky a nastoupily již do školy.

Děti 8–10 let:

Lektorka: Ing. Jana Galuščáková

Termín pro 3. třídu: čtvrtek 15-15:55 hodin

1. pololetí - začínáme 14. září 2023

Termín pro 4. třídu: středa 15-15:55 hodin

1. pololetí - začínáme 13. září 2023

Termín pro 4. třídu: čtvrtek 16-16:55 hodin

1. pololetí - začínáme 14. září 2023

Cena kroužku za 16 lekcí: 2700 Kč/dítě

Procvičování bude probíhat dle učebnic, podle kterých se děti učí v základní škole. Hodiny budou zaměřeny na opakování a vysvětlování učiva probíraného při školním vyučování. Lektorka se bude věnovat nepochopené látce a tomu, co v běhu vyučování bylo málo procvičeno. Opakovat se samozřejmě bude i slovní zásoba.

Děti 11–12 let:

Lektor: Martina Machová

Termín pro 5. třídu: pondělí 16-16:55 hodin

2. trimestr - začínáme 11. prosince 2023

Termín pro 6. třídu - pondělí 17-17:55 hodin

2. trimestr - začínáme 11. prosince 2023

Cena kroužku za 12 lekcí: 2150 Kč/dítě 

(konverzace, rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatiky)

 

Děti 13–15 let:

Lektorka: Šárka Gill

Termín pro 7. třídu - pondělí 17-17:55 hodin

1. pololetí - začínáme 18. září 2023

Cena kroužku za 16 lekcí: 2800 Kč/dítě

Bude se jednat zejména o konverzaci s žáky na vybraná témata. Lektorky procvičí i gramatiku a rozšíří slovní zásobu žáků 2 stupně ZŠ.

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

AJ.jpg
bottom of page