top of page
Angličtina pro děti

Počet dětí v kroužku: 6

Děti 6–9 let: Konverzace

Lektor: Julian Stefan (rodilý mluvčí)

Termín pro 1.-2. třídu: pondělí 14–14:55 hodin (začátečníci)

2. pololetí - začínáme 29. ledna 2024

(nelze si vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov)

Cena kroužku za 18 lekcí: 3240 Kč/dítě 

Termín pro 1.-2. třídu: pátek 13–13:55 hodin (začátečníci)

2. pololetí - začínáme 9. února 2024

Termín pro 2.-3. třídu: pátek 14-14:55 hodin (pokročilí)

(nelze si vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov)

2. pololetí - začínáme 9. února 2024

Cena kroužku za 16 lekcí: 2880 Kč/dítě 

V případě zájmu vyzvedáváme děti ze Základní školy Mukařov,

příp. družiny a do KKCM je převádíme.

Určeno pro děti, které se chtějí učit anglicky zážitkovou metodou a zábavnou formou. Připojit se můžou děti, které vyšly z anglické dopolední školičky a nastoupily již do školy.

Děti 8–10 let: Gramatika, procvičování školní látky

Lektorka: Ing. Jana Galuščáková

Termín pro 3. třídu: čtvrtek 15-15:55 hodin

2. pololetí - začínáme 8. února 2024

Cena kroužku za 14 lekcí: 2380 Kč/dítě

Termín pro 4. třídu: středa 15-15:55 hodin

2. pololetí - začínáme 17. ledna 2024

Cena kroužku za 17 lekcí: 2900 Kč/dítě

Termín pro 4. třídu: čtvrtek 16-16:55 hodin

2. pololetí - začínáme 8. února 2024

Cena kroužku za 14 lekcí: 2380 Kč/dítě

Procvičování bude probíhat dle učebnic, podle kterých se děti učí v základní škole. Hodiny budou zaměřeny na opakování a vysvětlování učiva probíraného při školním vyučování. Lektorka se bude věnovat nepochopené látce a tomu, co v běhu vyučování bylo málo procvičeno. Opakovat se samozřejmě bude i slovní zásoba.

Děti 11–12 let: Konverzace

Lektor: Martina Machová

Termín pro 5.- 6. třídu: pondělí 16-16:55 hodin

3. trimestr - začínáme 25. března 2024

Cena kroužku za 11 lekcí: 1980 Kč/dítě 

(konverzace, rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatiky)

 

Děti 13–15 let: Konverzace + procvičování

Lektorka: Šárka Gill

Termín pro 7. třídu - pondělí 17-17:55 hodin

2. pololetí - začínáme 29. ledna 2024

Cena kroužku za 19 lekcí: 3350 Kč/dítě

Bude se jednat zejména o konverzaci s žáky na vybraná témata. Lektorka procvičí i gramatiku a rozšíří slovní zásobu žáků 2 stupně ZŠ.

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Na kurz je nutné se přihlásit předem. 

AJ.jpg
bottom of page