Logopedie pro předškolní děti (3–6 let)

Hledáme lektorku/lektora na logopedii!

(v případě zájmu prosím kontaktujte na mail: recepce@kkcm.cz)

 

Počet dětí v kroužku: 8–10

Cena kroužku za pololetí: 1300 Kč/dítě

(cena kroužku za hodinu: 87 Kč/dítě)

Počet hodin za pololetí: 15

Lektorka si sama vyzvedává děti z Mateřské školy Mukařov a do KKCM je převádí.

Děti se nemohou vracet zpět do školky, je nutné si je vyzvednout ve 14 hodin v Centru.

Kroužek je určen především pro předškoláky (není podmínkou). Reedukace probíhá ve skupině 8–10 dětí, 1 x týdně, 1 vyučovací hodinu 45 min.

 

Obsahem hodiny jsou dechová cvičení, artikulační cvičení, cvičení rozvíjející zrakovou a sluchovou paměť, slovní zásobu, pozornost a diferenciaci, fonematický sluch, motoriku mluvidel, jemnou i hrubou motoriku.

 

Součástí každé hodiny jsou cvičení zaměřená na správné tvoření jednotlivých hlásek. Vše hrou, přizpůsobené individuálním potřebám jednotlivých dětí. Rodiče se cvičení neúčastní (po domluvě je možné hodinu navštívit).

Kontakt s rodiči je informativního charakteru. Domácí cvičení děti nedostávají. Cvičení

nenahrazuje individuální logopedickou péči, ale je jejím vhodným doplňkem.

Na kurz je nutné se přihlásit předem.