top of page
Svět fantazie

Lektorka: Kateřina Poláková, Silvie Dražilová

Termín: Středa od 9:30 hodin (s možností pokračovat volnou hernou)

Začínáme 1. listopadu 2023.

Čtyřicetiminutový program pro děti od 8 měsíců do 4 let

v doprovodu rodičů

Poznejte svět plný fantazie a možností, zapojíme všechny smysly a budeme přirozenou formou prozkoumávat své okolí. Díky hravým metodám a používání speciálních výukových pomůcek.

Kromě tvoření a výtvarné výchovy zapojíme i další aktivity jako je pohyb nebo zpívání. Děti milují a potřebují objevovat svět přes prožitky - vodu, modelínu, mouku, rýži, přírodniny, to vše v mnoha podobách si děti užijí v připraveném a bezpečném prostředí.

Na každou lekci budou připraveny různorodé aktivity pro rozvoj jemné i hrubé motoriky. 

Děti se učí rozvíjet své dovednosti, koncentraci, sebeuvědomění a vzájemné úctě jeden

k druhému. 

Cena jedné lekce 120 Kč/dítě (možno zakoupit permanentku na 10 vstupů za 800 Kč)

„Nikdy nepomáhejte dítěti s úkolem, při kterém cítí, že může uspět samo.“
Maria Montessori

Na každou hodinu je nutné si rezervovat místo.

muffik.jpg
bottom of page