top of page

Základní umělecká škola Folklorika Čechy

Pro školní rok 2023/2024 přijímáme od 1. 9. 2023 ke studiu děti ve věku 5 až 18 let pro hudební obor v KKCM.

 

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům s potřebnými hudebními předpoklady a zájmem o hudbu základy odborného vzdělání pro hru na vybraný hudební nástroj či zpěv.

Formou aktivní a poučené interpretace, osvojováním hudební nauky a poznáváním hudební kultury jsou žáci vedeni ke schopnosti využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace a sdělení i osobního uměleckého vyjádření, čímž se žákům otevírá také možnost vlastní tvorby.

V případě dosažení potřebné úrovně a především po projevení zájmu mohou být žáci zapojeni do souborové hry v cimbálové muzice, v kapele nebo orchestru.

Hudební kurzy budou probíhat:

Čtvrtek - 13:00 - 18:00 hodin

Přihlášky a více informací na: https://cechy.zusfolklorika.cz/

logo_folklorika.png
klobucanek01.jpg
bottom of page