top of page

Trénování paměti pro každého

Lektorka: Bc. Ludmila Horáková

certifikovaná trenérka paměti

 

Paměť nás utváří. Naše minulost, zkušenosti, vzpomínky, to vše je součástí naší stopy na tomto světě. Ačkoli počet lidí se syndromem demence raketově roste a projevy se začínají objevovat i u lidí ve věku pod čtyřicet let, nejsme zcela bezbranní. Existují cesty, kterými můžeme s poruchami paměti bojovat a syndromu demence vzdorovat.

Kurzy Trénování paměti jsou koncipované jako soubor cvičení pro trénování kognitivních (poznávacích) funkcí, tedy nejen paměti, ale také pozornosti, koncentrace, logiky a dalších. Součástí je i nácvik využívání mnemotechnických pomůcek, které pomáhají v každodenním životě se zapamatováním si čísel, hesel, seznamů apod.

Setkání jsou obohacující pro všechny účastníky včetně mě, neboť každý přináší své znalosti, dovednosti, vzpomínky, zároveň svou kreativitu, fantazii a zájmy.

Výsledná řešení zadaných cvičení získávají otisk každého jednotlivého člověka.

Kurzy neobsahují žádné IQ testy a jsou založené na respektu a úctě k druhému člověku, veškerá aktivita je dobrovolná a účastníci se zapojují dle své momentální chuti a zájmu.


Více informací o kurzech, jejich náplni a typech na trénování paměti získáte těmito cestami:
tel.: (+420) 778 783 309
e-mail: bohynepameti@gmail.com
web: https://bohynepameti.webnode.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/bohynepameti

mozek.jpg
bottom of page