top of page

Trénování paměti pro každého

Lektorka: Bc. Ludmila Horáková

certifikovaná trenérka paměti

 

Na trénování paměti není nikdy brzy, natož pozdě.

Paměť nás utváří. Naše minulost, zkušenosti, vzpomínky, to vše je součástí naší stopy na tomto světě. Ačkoli počet lidí se syndromem demence raketově roste a projevy se začínají objevovat i u lidí ve věku pod čtyřicet let, nejsme zcela bezbranní. Existují cesty, kterými můžeme s poruchami paměti bojovat a syndromu demence vzdorovat.

 

Kurzy Trénování paměti jsou v první řadě koncipované jako možnost sociálního kontaktu s dalšími účastníky kurzu, podpora koncentrace a pozornosti, následně jako soubor cvičení pro trénování kognitivních (poznávacích) funkcí, tedy nejen paměti, ale také prostorové orientace, plánování, rozhodování, logiky a dalších. Součástí je i nácvik využívání mnemotechnických pomůcek, které pomáhají v každodenním životě se zapamatováním si čísel, hesel, seznamů apod.

 

Setkání jsou obohacující pro všechny účastníky, neboť každý přináší své vzpomínky, tvořivost, fantazii a zájmy. Zpracování zadaných cvičení získávají otisk každého jednotlivého člověka.

 

Cvičení neobsahují žádné IQ testy a jsou založené na respektu a úctě k druhému člověku. Veškerá aktivita je dobrovolná a účastníci se zapojují dle své momentální chuti a zájmu.

 

Setkání jsou vedena dle metodiky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging s přihlédnutím k aktuálnímu složení konkrétní skupiny, jejím zájmům a preferencím.


Více informací o kurzech získáte těmito cestami:
tel.: (+420) 778 783 309
e-mail: rozcvickapromozek@gmail.com
web: https://rozcvickapromozek.webnode.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/rozcvickapromozek

mozek.jpg
bottom of page