top of page

Ludmila Horáková

Trénování paměti

Vystudovala jsem bakalářský obor sociální práce a následně také speciální pedagogiku. Již patnáct let se profesně věnuji podpoře lidí s kognitivními poruchami, ať už to byli v počátcích mé práce dospělí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, nebo později také lidé s počínajícím syndromem demence. Nyní pracuji jako mentorka neformálních pečující o lidi s Alzheimerovou chorobou. Z letité praxe znám, jaké škody mohou poruchy paměti v životech lidí napáchat. Jejich nástup je plíživý a stále ještě nezastavitelný. Po letech podpory lidí s propuknutým onemocněním jsem se rozhodla, že bych byla ráda součástí snahy o prevenci těchto poruch paměti napříč věkovými kategoriemi, a i proto jsem absolvovala akreditovaný kurz Trenéra paměti se záštitou MŠMT a MPSV. Od podzimu 2021 realizuji své kurzy Trénování paměti také v KKCM a jsem ráda, že i v tak malé obci získali její občané možnost riziku syndromu demence aktivně čelit.

Horakova
bottom of page