top of page

Eva Brůhová

Dramatický kroužek, lektorka v klubovně

V Mukařově a následně Žernovce žiji od sedmdesátých let.
Pracovala jsem na zdejší /tehdy/ ZDŠ, potom až do důchodu ve státní správě jako matrikářka.
Ráda pracuji s dětmi, píši pro ně scénky a pohádky, hrála jsem ochotnické divadlo. Během mého působení na divadelních prknech jsem získala několik ocenění a čestných uznání. Vést dramatický kroužek jsem uvítala s velkým nadšením. Snažím se dětem předat mé zkušenosti. Několik hodin v týdnu pracuji v dětském klubu, kde se převážně věnujeme mé další zálibě, kterou je výtvarné tvoření.


Bruhova
bottom of page