HUDEBNÍ KURZY

Základní umělecká škola Folklorika Čechy

 

Pro školní rok 2022/2023 přijímáme od 1. 9. 2022 ke studiu děti ve věku 5 až 18 let

pro hudební obor v KKCM.

 

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům s potřebnými hudebními předpoklady

a zájmem o hudbu základy odborného vzdělání pro hru na vybraný hudební nástroj či zpěv.

Formou aktivní a poučené interpretace, osvojováním hudební nauky a poznáváním hudební

kultury jsou žáci vedeni ke schopnosti využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace

a sdělení i osobního uměleckého vyjádření, čímž se žákům otevírá také možnost vlastní tvorby.

V případě dosažení potřebné úrovně a především po projevení zájmu mohou být žáci zapojeni do souborové hry v cimbálové muzice,

v kapele nebo orchestru.

Hudební obor aktuálně nabízí výuku zpěvu (klasického, populárního a lidového) a těchto hudebních nástrojů:
Housle, viola, kontrabas, klavír – keyboard, flétny, saxofon, trubka, akordeon, cimbál, kytara, baskytara.

Mentorem výuky v hudebním oboru je Tomáš Štefánek.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

 

23. 6. 2022 v 15:30 - 17:30 hod.

24. 6. 2022 v 16:00 - 18:00 hod.

Více informací na: https://cechy.zusfolklorika.cz/

ZUŠ-talentové zkoušky.jpg
logo_folklorika.png
klobucanek01.jpg