Německý jazyk – procvičování

Počet dětí v kroužku: 8

Lektorky: Ing. Olga Suchá, Renata Schmidt

 

Cena kroužku za pololetí: 1800 Kč/dítě

(cena kroužku za hodinu: 120 Kč/dítě)

Počet hodin za pololetí: 15

 

Ing. Olga Suchá:

čtvrtek 13-13:55 hodin - 1. stupeň ZŠ.

Kroužek otevřeme při naplnění min. kapacitě (3 dětí).

Pokud se přihlásíte, budeme Vás o přesném termínu začátku

kroužku včas informovat.

Renata Schmidt:

úterý 17-17:55 hodin - 2. stupeň ZŠ.

Kroužek otevřeme při naplnění min. kapacitě (3 dětí).

Pokud se přihlásíte, budeme Vás o přesném termínu začátku

kroužku včas informovat.

Přihlášky na školní rok 2017/2018 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

Náplň kroužku:

 

Hodina německého jazyka bude zaměřena na opakování již osvojené a ve škole probrané látky. Budeme se věnovat nepochopené látce, tomu, co v běhu vyučování bylo málo procvičeno a doma se těžko žákům správně vybaví, aby měli motivaci si cvičení udělat sami.

 

Praktická cvičení s kontrolou správnosti a vysvětlením zaměřené na zafixování jazykových vzorců bez memorování. Opakování slovní zásoby. Poslechová cvičení.

 

Úroveň pro základní školu začátečníci a mírně pokročilí.

V případě zájmu může být tento kroužek určen úplným začátečníkům pro 1. stupeň základní školy.

Na kurz je nutné se přihlásit předem.