Zápis do první třídy

Jak a na co se připravit?

Chystáte se se svým dítětem k zápisu a hlavou se vám honí otázky:

  • Je moje dítě dostatečně zralé?  A co je to vlastně školní zralost a školní připravenost?

  • Kdy musíme s dítětem k zápisu, a kdy zápisy probíhají? Je vhodný předčasný nástup do školy a kdo o něm rozhoduje? Kdo rozhoduje o odkladu školní docházky a kdy je vhodný?

  • Jak zápis probíhá a co jako rodiče musíme a můžeme?

  • Na co se máme u zápisu připravit, jaké úkoly bude dítě plnit, má se něco učit?

V pondělí 11. 2. 2019 můžete v KKCM besedovat
s Mgr. Petrou Jindrovou

Zkušenou pedagožkou s praxí ve školství cca 30 let:

  • učitelka na 1. stupni ZŠ, výchovný poradce

  • vedoucí pedagog předškolní přípravy žáků v MŠ

  • lektor stimulačního programu pro děti s odloženou školní docházkou „Maxík“

  • pedagogická diagnostika dílčích oslabení výkonu a jejich rozvoj (metodika B. Sindelarové)

  • w-facebook

Kulturní a komunitní centrum Mukařov sdružuje aktivity spolku Mukařov-sko a Obecní knihovny Mukařov.
Funguje díky podpoře Obce Mukařov, Evropského sociálního fondu a řady dobrovolníků a dárců.

Projekt Mimo školu bez obav 2 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014079 je financován Evropským sociálním fondem v Operačním programu Zaměstnanost.

Zásady zpracování osobních údajů.

Logo_OPZ_barevné.jpg
logo_LK_B_JPG.jpg
kudyznudy-RGB.jpg

© 2021 Mukařov-sko, z.s., webdesign Kateřina Čadilová, vytvořeno na platformě Wix.com

MUKAŘOV_znak.jpg