top of page

Zápis do první třídy

Jak a na co se připravit?

Chystáte se se svým dítětem k zápisu a hlavou se vám honí otázky:

  • Je moje dítě dostatečně zralé?  A co je to vlastně školní zralost a školní připravenost?

  • Kdy musíme s dítětem k zápisu, a kdy zápisy probíhají? Je vhodný předčasný nástup do školy a kdo o něm rozhoduje? Kdo rozhoduje o odkladu školní docházky a kdy je vhodný?

  • Jak zápis probíhá a co jako rodiče musíme a můžeme?

  • Na co se máme u zápisu připravit, jaké úkoly bude dítě plnit, má se něco učit?

V pondělí 11. 2. 2019 můžete v KKCM besedovat
s Mgr. Petrou Jindrovou

Zkušenou pedagožkou s praxí ve školství cca 30 let:

  • učitelka na 1. stupni ZŠ, výchovný poradce

  • vedoucí pedagog předškolní přípravy žáků v MŠ

  • lektor stimulačního programu pro děti s odloženou školní docházkou „Maxík“

  • pedagogická diagnostika dílčích oslabení výkonu a jejich rozvoj (metodika B. Sindelarové)

beseda_skolni-zralost.jpg
bottom of page