dlouha-louka.jpg

Volnočasové centrum Dlouhá louka

V prvním mukařovském hlasování o participativních projektech v roce 2020 zvítězil námět postavit na tzv. Dlouhé louce (podél ulici Do Chobotu) parkurové hřiště.

Projektový záměr byl vybrán k podpoře, přesto, že bylo zřejmé, že původně alokované finance (do 100 tisíc korun na jeden projekt) nemohou ani zdaleka stačit. Obec Mukařov ale záměr přijala s tím, že řeší dlouho opomíjenou skupinu teenagerů, a finance se budou získávat postupně.

Letošní rozpočtové škrty v důsledku pandemie koronaviru nám příliš nepřejí, ale nevzdáváme to, protože potřeba zajistit i velkým dětem možnost sportovat a potkávat se, nám připadá důležitá.

Při průzkumu potřeb skupiny teenagerů a práci na koncepci klubu, který se nám rýsuje pod názvem HangOut 4Teens, se ukázalo, že spíše, než parkur většinu zástupců této skupiny láká víceúčelové hřiště, na kterém by mohli nejen posilovat, ale třeba i posedět a relaxovat.

 

Do diskuse, co všechno by měl areál obsahovat, se aktivně zapojili i sami teenageři, a výsledkem je projektový záměr, který kombinuje cvičební a odpočinkové prvky, nechybí ani altán nebo graffiti stěny.

Věříme, že když se spojí rodiče, sponzoři i samotní budoucí uživatelé, vznikne kvalitní areál, který splní svou primární funkci, aniž by nadměrně zatížil okolí.

V současné době se připravuje územní souhlas a hledá vhodné financování.

C02_TEEN.jpg