Parkour Srbín sirka.jpg

Volnočasové centrum Dlouhá louka

V prvním mukařovském hlasování o participativních projektech v roce 2020 zvítězil námět postavit na tzv. Dlouhé louce (podél ulici Do Chobotu) parkurové hřiště.

Projektový záměr byl vybrán k podpoře, přesto, že bylo zřejmé, že původně alokované finance (do 100 tisíc korun na jeden projekt) nemohou ani zdaleka stačit. Obec Mukařov ale záměr přijala s tím, že řeší dlouho opomíjenou skupinu teenagerů, a finance se budou získávat postupně.

Letošní rozpočtové škrty v důsledku pandemie koronaviru nám příliš nepřejí, ale nevzdáváme to, protože potřeba zajistit i velkým dětem možnost sportovat a potkávat se, nám připadá důležitá.

Aktuálně je ve spolupráci s dobrovolníky z řad rodičů zpracováván projektový záměr a připravuje se žádost o dotaci, která by realizaci projektu mohla přiblížit. Ve spoustě věcí ale budeme potřebovat pomoci - finálně vybrat, jaké překážky budou instalovány, jaké bude doplňkové vybavení, jak se bude hřiště jmenovat a jaké bude mít logo, a pak určitě i přiložit ruku k dílu při stavbě i úpravě okolí.

Věříme, že když se spojí rodiče, sponzoři i samotní budoucí uživatelé, vznikne kvalitní areál, který splní svou primární funkci, aniž by nadměrně zatížil okolí.

Podrobnější informace o realizaci projektu budou postupně zveřejňovány na webu Obce Mukařov.