top of page

Chytrost nejsou žádné čáry

Téma chytrého venkova provází Mukařov už tři roky. Tak dlouho je naše obec členem panevropské sítě chytrých vesnic Smart Village Network, díky čemuž se stala i jednou z 21 vesnic z různých evropských zemí, které v letech 2020–2022 realizují projekt „Přípravný akční program pro chytrý venkov ve 21. století“ (zkráceně SMART RURAL 21). Mukařov byl dokonce mezi prvními pěti, které se podílely na přípravě projektu, zatímco dalších 17 bylo vybráno z více než 180 zájemců z celé Evropy.

Díky zapojení do projektu SMART RURAL 21 jsme si od ledna do června 2020 zpracovali strategii chytré vesnice. Z té vyplynuly 4 operační cíle:

  • Zvýšení efektivnosti procesů státní správy a otevření obecního úřadu pro online komunikaci

  • Zapojení aktivních občanů do komunitních projektů

  • Odpovědný přístup k životnímu prostředí

  • a (původně) snížení dojíždění za prací, v důsledku pandemie covidu nahradily

  • Speciální programy pro teenagery

A protože projekt SMART RURAL 21 měl být kromě tvorby strategií zejména o výměně zkušeností, dostali jsme díky našemu zapojení do projektu možnost si ověřit, jak fungují podobná zařízení pro mládež v Irsku.

V polovině května jsme tam vyjeli i se šestičlennou skupinkou teenagerů. Cesta na pozvání organizace SECAD z Midletonu kombinovala návštěvy v zařízeních pro mládež s poznáváním historie a přírodních zajímavostí jihu Irska. Cenná byla i zkušenost komunikace v anglicky mluvící zemi a navazování kontaktů s hostiteli – a nejen s nimi. Brzy jsme totiž poznali, že průvodci, kteří o Irech mluví jako o srdečném národu, nelžou, a také, že máme nejen mnoho společného, ale také se můžeme hodně naučit. Třeba o vztahu k přírodě, kterou potřebujeme k životu, o mezilidské sounáležitosti podporované například sportem, a dost možná i o hrdosti na vlastní národ, který si musel – podobně jako ten náš – svou svébytnost vybojovat.

Všichni účastníci výpravy – Vilda, Týna, Verča, Kája, Anička a Amálka si zaslouží pochvalu, Mukařov reprezentovali zdárně, v trpělivé a láskyplné péči koordinátorky našeho hangout klubu Veroniky.

Více o průběhu návštěvy se můžete dozvědět z fotogalerie, prezentace a anglicky namluveného videa.

Více o projektu: www.smartrural21.eu

bottom of page