top of page

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Každý z nás se může někdy dostat do situace, s níž si sám ani s pomocí rodiny neví rady. Profesionální sociální služby jsou připraveny pomoci - odbornou radou i skutečně podanou pomocnou rukou.

Rádi byste získali sociální nebo jiné dávky čí příspěvky, ale nerozumíte formulářům a nevíte, na jaký úřad se obrátit?

Máte příbuzné v pokročilém věku a nemůžete jim zajistit péči, jakou by potřebovali?

Pro tyto případy a samozřejmě nejen pro ně, poskytujeme v prostorách Kulturního a komunitního centra v Mukařově pracoviště sociálního poradenství.

Sociální poradenství je poskytováno nejen v poradně v KKCM, ale i v terénu – to znamená, že klient má možnost domluvit si individuálně schůzku u sebe doma či na jiném místě i mimo úřední hodiny.

Veškeré poradenství je bezplatné a 100% diskrétní.

Pro lepší představu se poradenství může týkat např.:

  • náročných situací při rozvodu, ovdovění  

  • problémů v rodině jak mezi partnery, tak s dětmi či ostatními členy rodiny

  • problémů dětí ve škole, školce či v dalších vrstevnických skupinách – problémové chování, obtížná adaptace, šikana, drogy a jiné

  • problémů v zaměstnání, v komunikaci s ostatními

  • zadlužení

  • nároků na dávky státní sociální podpory nebo sociální dávky vč. pomoci s formuláři, a to formou podání informace (o zákonu, paragrafech, o jiných pomáhajících organizacích, předání kontaktu), rady (hledání možností řešení vysvětlování obsahu právních dokumentů a dalších listin)

  • pomoci při zvoleném řešení, při sepisování dopisů, návrhů

  • vyplňování formulářů žádostí o různé dávky s důchody

  • doprovázení (mimo prostor poradny, být klientovi oporou)

  • vyjednávání (v zájmu klienta s třetí stranou), naslouchání apod.

Posláním naší poradny je maximální snaha klientovi pomoci a být mu oporou, ať už se nachází v jakékoli situaci. Pokud nebudeme moci sami pomoci, nasměrujeme vás k příslušným odborníkům, případně s nimi i domluvíme schůzku. 

Každý z nás se může v životě ocitnout v situaci, ve které si nebude vědět rady. Cílem naší poradny je být v takové chvíli k dispozici. Rádi bychom, aby občané v Mukařově a okolí věděli, že se mají na koho obrátit. Ať už budou řešit cokoli.

Dále bychom rádi působením v poradně získali přehled o potřebách občanů – např. zda zde chybí terénní pečovatelská služba a jakým směrem dále poradnu vést a případně její služby rozšířit.

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu.

 

Schůzku v Poradě je nutné si předem domluvit.

Pokud vám nevyhovuje jako místo setkání pracoviště poradny v Kulturním a komunitním centru (Příčná 61, Mukařov), domluvíme termín i místo individuálně.

Kontakt

Mgr. Klára Holická, tel.: 775 276 815

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím e-mailu: socialni.sluzby@kkcm.cz.

 

bottom of page