Klubovna pro školáky 6–12 let

Klubovna funguje od září do června, pondělí až pátek od 12–17 hodin.

Uzavřená je v době školních prázdnin a ředitelského volna v ZŠ Mukařov.

Počet dětí: 15

Lektorky: Eva Brůhová, Kateřina Poláková, Jitka Čurdová, Libuše Tomášová

Cena: 400 Kč/měsíc/dítě

Pro školní rok 2021/2022 jsou stále volná místa!

Cena je dotovaná a je podmíněna doložením aktivity rodičů na trhu práce (zaměstnání - včetně rodičovské dovolené, podnikání, registrace na úřadu práce, studium).
 

Pokud dítě nepřijde do klubovny z důvodu nemoci, dovolené atd., cena zůstává stejná.

Klubovnu pro školní rok 2021/2022 otevíráme 2. 9. 2021!

Již od 1. 4. 2018 provozujeme klubovnu za výhodných podmínek díky dotaci z EU. Rodiče platí pouze příspěvek na pomůcky ve výši 400 Kč/měsíc/dítě. 

Příspěvek se platí převodem na účet č. 2101038912/2010 (nejpozději do 10. dne v daném měsíci). Do poznámky uveďte variabilní symbol dítěte, který Vám zašleme
e-mailem.

Program školního roku 2021/2022:

Pondělí, středa

Lektorka: Eva Brůhová, Jitka Čurdová

12-13.00 odpočinek, čtení s porozuměním, vyprávění

13:00–14:00 domácí úkoly

14–14:30 svačina, přestávka

14:30–15:30 tvoření 

15:30–17:00 volnočasové aktivity (případně pobyt venku na zahradě)

Úterý

Lektorka: Jitka Čurdová, Petra Houdková

12-13.00 odpočinek, čtení s porozuměním, vyprávění

13:00–14:00 domácí úkoly

14–14:30 svačina, přestávka

14:30–15:30 hry (edukativní, sportovní)

15:30–17:00 volnočasové aktivity (případně pobyt venku na zahradě)

Čtvrtek

Lektorka: Libuše Tomášová, Jitka Čurdová

 

12-13.00 odpočinek, čtení s porozuměním, vyprávění

13:00–14:00 domácí úkoly

14–14:30 svačina, přestávka

14:30–15:30 hry a povídání

15:30–17:00 volnočasové aktivity (případně pobyt venku na zahradě)

Pátek

Lektorka: Kateřina Poláková, Jitka Čurdová

12-13.00 odpočinek, čtení s porozuměním, vyprávění

13:00–14:00 domácí úkoly

14–14:30 svačina, přestávka

14:30–15:30 hry (edukativní/vzdělávací, logické, pohybové)

15:30–17:00 volnočasové aktivity (případně pobyt venku na zahradě)

Program se může mírně lišit - dle rozvrhu ve škole a příchodu dětí do klubovny.

 

Program probíhá v klubovně zařízené tak, že zde mohou děti psát, kreslit, kreativně

tvořit nebo využít deskové či jiné hry pro společnou zábavu.

V případě pěkného počasí je k dispozici zahrada. V zadní části je prostor pro míčové

hry nebo společenské venkovní hry. Součástí je také dětské a multifunkční sportovní hřiště.

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Program Klubovna je součástí projektu Mimo školu bez obav 2, podpořeného Evropským sociálním fondem v Operačním programu Zaměstnanost.