top of page

Online přihláška pro rok 2022/2023

K přihlášení na kroužky a kurzy můžete použít elektronický formulář.

Vyplněním přihlášky na kroužky pro děti si zajistíte předběžnou rezervaci na daném kroužku nebo kurzu.

Školné uvedené u popisu kroužku nebo kurzu je nutno uhradit do 12. 9. 2022, u přihlášek podaných po tomto datu do 5 pracovních dnů od vyplnění přihlášky. 
Školné je možné hradit převodem na účet číslo 2101038912/2010 (do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte), nebo v hotovosti v Kulturním a komunitním centru Mukařov, Příčná 61. 
Další informace obdržíte e-mailem.

 

U kurzů pro dospělé provedete vyplněním registrace na kurzy předběžnou rezervaci místa na kurzu, kterou je potřeba dokončit zakoupením permanentky na první hodině kurzu, případně i dříve v Kulturním a komunitním centru Mukařov. 
Permanentku lze také objednat a uhradit bezhotovostně - další pokyny vám budou zaslány v informačním e-mailu. 

Mukařov-sko z.s. si jako provozovatel kroužků a kurzů v Kulturním a komunitním centru Mukařov vyhrazuje právo neotevřít kurz při nedostatečném počtu zájemců. Již uhrazené kurzovné bude v takovém případě vráceno nebo převedeno na jiný kurz dle výběru klienta.

PŘIHLÁŠKA na kroužky pro děti
PŘIHLÁŠKA do klubovny
REGISTRACE na kurzy pro dospělé
bottom of page