Online přihláška pro rok 2020/2021

K přihlášení na kroužky a kurzy můžete použít elektronický formulář.

Vyplněním přihlášky na kroužky pro děti si zajistíte předběžnou rezervaci na daném kroužku nebo kurzu.

Školné uvedené u popisu kroužku nebo kurzu je nutno uhradit do 1. 10. 2020, u přihlášek podaných po tomto datu do 5 pracovních dnů od vyplnění přihlášky. 
Školné je možné hradit převodem na účet číslo 2101038912/2010 (do poznámky uveďte název kroužku a jméno dítěte), nebo v hotovosti v Kulturním a komunitním centru Mukařov, Příčná 61. 
Další informace obdržíte e-mailem.
 

U kurzů pro dospělé provedete vyplněním registrace na kurzy předběžnou rezervaci místa na kurzu, kterou je potřeba dokončit zakoupením permanentky na první hodině kurzu, případně i dříve v Kulturním a komunitním centru Mukařov. 
Permanentku lze také objednat a uhradit bezhotovostně - další pokyny vám budou zaslány v informačním e-mailu. 

Mukařov-sko z.s. si jako provozovatel kroužků a kurzů v Kulturním a komunitním centru Mukařov vyhrazuje právo neotevřít kurz při nedostatečném počtu zájemců. Již uhrazené kurzovné bude v takovém případě vráceno nebo převedeno na jiný kurz dle výběru klienta.

PŘIHLÁŠKA na kroužky pro děti
PŘIHLÁŠKA do klubovny
REGISTRACE na kurzy pro dospělé
  • w-facebook

Kulturní a komunitní centrum Mukařov sdružuje aktivity spolku Mukařov-sko a Obecní knihovny Mukařov.
Funguje díky podpoře Obce Mukařov, Evropského sociálního fondu a řady dobrovolníků a dárců.

Projekt Mimo školu bez obav 2 CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014079 je financován Evropským sociálním fondem v Operačním programu Zaměstnanost.

Zásady zpracování osobních údajů.

Logo_OPZ_barevné.jpg
logo_LK_B_JPG.jpg
kudyznudy-RGB.jpg

© 2021 Mukařov-sko, z.s., webdesign Kateřina Čadilová, vytvořeno na platformě Wix.com

MUKAŘOV_znak.jpg