Výtvarný svět pro školní děti 1. - 3. třída

Počet dětí v kurzu: 6-8

Lektorka: Petra Ižáková

Cena kroužku za 10 lekcí: 1300 Kč/dítě (včetně materiálu)

Termín: čtvrtek 14:00 –14:55 hodin

2. trimestr - začínáme 2. prosince 2021

(lektorka si může vyzvedávat děti ze ZŠ Mukařov) 

Přihlášky na školní rok 2021/2022 můžete zasílat již dnes! 

Při velkém počtu zájemců budou děti umisťovány podle data na zaslané přihlášce. 

 

Pozn.: Lektorka si sama vyzvedává děti ze Základní školy/družiny a do KKCM je převádí.
Děti se nemohou vracet zpět do družiny, je nutné si je vyzvednout v 15 hodin v KKCM.

"VÝTVARNÝ SVĚT" je určen pro každého kdo rád tvoří a také se chce něco naučit.
Našim cílem je radost z tvorby a příjemně strávený čas v kolektivu dětí...


Budeme se věnovat kresbě uhlem, tužkou, tuší, suchým a olejovým pastelem, malbě temperou, akvarelem, akrylem a dalším alternativním technikám, jako jsou koláž, frotáž.... atd.
Ponoříme se do tajů řešení kompozic, barevnosti, prostoru. Naučíme se vnímat světlo a stín
a kombinovat různé výtvarné techniky. 


Ke každému přistupuji individuálně, společně hledáme tu nejlepší cestu...
Ponechávám dětem prostor pro jejich nápady a vedu je ke kreativnímu myšlení.


Nezůstaneme jen u malby a kresby, ale vyzkoušíme si i práci s modelovacími hmotami, přírodními materiály, budeme šít, lepit...atd.

V ceně kurzu je veškerý výtvarný materiál – čtvrtky, tužky, gumy, pastelky, vodovky, křídy, tempery, rámečky…a na konci uspořádáme výstavu v KKCM, kde každý malíř či malířka bude moci vystavit své dílo.

Na kroužek je nutné se přihlásit předem.